Dubai Metrosu

Değerlerimiz

Misyon

Yapı Merkezi şirketleri, evrensel boyutlu projeler gerçekleştirir. Tüm faaliyetlerinde; Türkiye’nin kalkınmasını, dünya uygarlığının gelişmesini, müşterilerinin, çalışanlarının, ortaklarının memnuniyetini ve şirket değerlerini en ön planda gözetir.

Yapı Merkezi her başladığı projeyi bitirme azmi gösteren, açık, saydam, bilgi işleyerek karar veren, yenilikçi, estetik tutum sergileyen ve faaliyet gösterdiği sektörlere öncülük eden bir şirketler grubudur. Faaliyet gösterdiği ülkelerin ve sektörlerin tarihine, geleneklerine, örf ve âdetlerine, kanunlarına ve doğaya saygılıdır, duyarlıdır.

Yapı Merkezi, rekabetçi olmak, risklerini daha iyi yönetebilmek, ürün ve hizmetlerini söz verilen kalitede, zamanında ve öngörülen bütçe içerisinde sunmak üzere; insan kaynaklarına, bilgi ve teknolojiye, yeni yönetim sistemlerine sürekli yatırım yapar, gelişimini bu yönteme dayandırır.

Vizyon

Yapı Merkezi yaptığı her işte güvenilirdir, sözünü tutar, işini iyi yapar ve itibarını sürekli yükseltir.

Yapı Merkezi ilkesel ve kurumsal değerlere uygun bir yapıda faaliyetlerini sürdürme sorumluluğunda olduğunun bilincindedir.

Yapı Merkezi şirketlerinin her birimi dünya çapında saygınlığı olan bir şirket olma hedefine uygun olarak çalıştığının farkındadır ve bu hedeflerine ulaşır.

Yapı Merkezi şirketleri, sahip oldukları işleri net artı değer getirecek ve fark yaratacak şekilde faaliyetlerini gerçekleştirirler.

Temel Değerlerimiz

Yapı Merkezi güzeli arayan, onun peşine düşen bir şirketler grubudur. Güzeli ararız. Yapı Merkezi, yeniliğe ve yaratıcılığa açık, özen gösterildiğinde güzel sonuçlar alacağı işleri sever. Bu tür işleri bulur, seçer, uğraşırız. Bir iş, ancak verimli fikirlerin iyi uygulanması ile beklenen güzel sonuçlara ulaşabilir. Fikirler arasından en verimli fikirleri bulur, iyi ve tekniğine göre uygular, güzel sonuçlar ortaya çıkarırız. Bir iş ancak tasarımı kadar güzel; iş planları kadar verimli olabilir. Güzeli hayal eder, geleceği tasarlar, yarından bakarak bugünü planlar, uygular, sürekli ölçer, geliştirir, başarırız.

Her işte insanlığın onuru gözetilmeli ve işe yansıtılmalıdır. Yalnız kendi onurumuzu değil, projeye katkıda bulunan tüm tarafların onurunu kollarız. Yapı Merkezi biliyor ki kalite işe ait değildir, kaliteyi, dünyaya armağan niteliğindeki kalite insanları inşa eder. Kalite insanlarını bulur ve onlarla çalışırız. Yapı Merkezi’nin her gayreti daha yüksek bir uygarlığa ve insan yaşamında mutluluk yaratmaya yönelik olmalıdır. YM’de patron yoktur, değerler vardır. İşimizi değerlerimizle yönetiriz. İşlerimizi ölçerek yapar, mutluluk inşa ederiz…