Four Seasons Oteli

Yapı Merkezi Holding

“İkinci 50 yılda, Birlikte Daha İyiye...”

Yapı Merkezi Holding A.Ş., Yapı Merkezi grup şirketlerinin sağladığı ilerleme ve gelişmeyi daha da  kökleştirmek ve geleceğe yönlendirmek amacıyla 1998 yılında kurulmuştur. Yapı Merkezi Holding tüm grup şirketlerini temsil etmektedir.       

Yapı Merkezi Holding, Yapı Merkezi’nin genel ve mali yönetim bütünlüğünü sağlayan temel işlevleri doğrudan yönetmek ve yönlendirmekle görevlidir. Bu çerçevede;

  • Ar-Ge faaliyetlerini bünyesinde bulundurarak, bu faaliyetlerin gelişmesi ve ilerlemesine destek vermekte, faaliyet sonuçlarını mühendislik dünyasının kullanımına sunmaktadır,
  • Mali işlemler ve tekniklerinin yönetim ve eşgüdümü ile şirket yönetme işlevini, bilanço yönetme teknikleri ile desteklemektedir,
  • Temel ve mesleki istatistikleri derleyip işlemekte, bu yolla işlenmiş bilginin yönetimin temel girdisi olmasını sağlamaktadır,
  • Yasal gelişmeler, değişimler, uyarlanmaları ve uygulanmalarını takip ederek ve paylaşarak;  yönetsel dinamizm ve eylemselliği bir yönetim unsuru haline getirmektedir,
  • Geleceğe ulaşmada en temel unsur olan planlama işlevini yönetip, yönlendirmekte; böylece geleceğin yönetilmesini kolaylaştırmaktadır,
  • Kurumsallaşmayı canlı ve gelişen bir unsur olarak algılamakta, her türlü gelişme ve ilerlemeyle uyumlaşarak, Yapı Merkezi’nin kurumsal bütünlüğünü hep güncel tutmaktadır,
  • İletişim ve eşgüdümü en üst düzeyde tutarak, süreçlerin verimli, eylemlerin ise sonuç odaklı olmasını sağlamaktadır,
  • Finansal dış kaynakların eşgüdümü ile gelişme ve ilerlemeyi verimli ve kalıcı kılmaktadır.

YAPI MERKEZİ HOLDİNG A.Ş. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Hacı Reşit Paşa Sokak No: 4 Çamlıca 34676 İstanbul, Türkiye
T : +90 (216) 321 90 00
F : +90 (216) 321 90 13
www.ym.com.tr